top of page
acn logo png.png

2022 ACN Conference

2023 ACN Conference Program and Registration

Call upon the remnant 2 – in an age of destroyed foundations Ps 11:3, 2 Chron 15:9b-10a.    
Oproep tot die oorblyfsel 2 - in ’n era van omgekeerde fondasies        

PROGRAM

Bloemfontein Samekoms/Gathering: 

15 - 17 September 2023

 

 

                    .

 

Rom 11:5 So too at the present time there is a remnant, chosen by grace. (ESV)

Net so is dit ook vandag: daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. (OAV)

 

 

 

 

 

 

* Diegene wat nie Vrydag deur die dag by ons kan aansluit nie is welkom om Vrydagaand by ons aan te  

    sluit vir die res van die naweek se program. 

 

VRYDAG 15 SEPTEMBER 2023

 

07:30   Registrasie en Koffie

 

08:00 – 10:30  Sessie 1 Inleidend

Fasiliteerder: Ds. Carel Smith (Suider-Strand Gemeente)

Lofprysing, Ken mekaar, geestelike bande versterk, Gebed

 

10:30-11:00 Tee

 

11:00 – 13:00  Sessie 2  Werkswinkel/ Workshop: Die gemeente as liggaam. Hoe kan die kerk toegerus word tot ware liggaams lewe om op te leef tot die uitdagings van die tyd? ’n Bybelse model Ef. 4

Fasiliteerder: Ds. Nardus Bornman (Ebenhaeser gemeente Bloemfontein) 

20 minute per inleier en dan oop bespreking

- Ds Nardus Bornman (Ebenhaeser Gemeente)

- Dr Willie McLoud (COREIdeas)

- Ds Jimi le Roux (Padlangs)

            

13:00 – 15:00 Middagete en Informele Skakeling

 

15:00 – 15:30 Tee

 

15:30 – 18:00 Sessie 3  Workshop: Academic training and virtual platform

Facilitator: Danie du Preez (Veritas SA)  

15 minute presentations and then discussion

- Ben van Vuuren (Techserve) – ACN Virtual Platform & Blog

- Dr Chris van Wyk – (Bybelskool) Possibilities for an independent academic institute  

- Ds Dubois du Toit: (Kestell Gemeente ) Nuwe moontlikhede van formele teologiese opleiding

- Ds Richard Verreynne (Gemeente Vitaliteitsmentor) – Internskap Taakspan  

 

18:00-19:00 Aandete

 

18:30   Registrasie / Registration (Vir diegene wat Vrydagaand by ons aansluit)

 

19:00 – 21:00  Sessie 4  God se woord vir die oorblyfsel

Dr Tiesie de Coning: Veritas SA (Veritas opleiding -10 min)

Ds Willem Badenhorst (Moreltapark Gemeente)

Gebed sessie: 20 min ongeveer

SATERDAG 16 SEPTEMBER 2023

 

07:30   Coffee

 

08:00 – 10:30  Sessie 5  Werkswinkel: Die Oorblyfsel - ’n Nuwe Testamentiese perspektief

Dr Chris van Wyk (Somerstrand Gemeente)

 

10:30 – 11:00 Tea

 

11:00 – 13:00  Session 6  Heartfelt desire for Revival

Facilitator: Claude van Graan (Kraaifontein)

- Claude van Graan: Introduction

- Daniel Brink (Director: Jericho Walls International Prayer Network) (30 min)

- Dr Harold Peasley (20 min Zoom)

- Prayer for Revival  (30 min)

 

13:00 – 15:00  Lunch and Fellowship

 

15:00 – 15:30  Tea

 

15:30 – 18:00 Session 7 Workshop: Truth and Reconciliation

Facilitator: Simon Brace (Ratio Christi SA Director)

Presenters:

- Simon Brace – (Introduction) -Truth and Spiritual Warfare (30 min)

- Gary Almeida - (African Enterprise) (30 min) 

- John Mathule  - (Testimony) – Senekal and the Murder of Brandon Horner (30 min)

- Andrew Duminy – Land and Reconciliation (30 min)

 

18:00-19:00 Dinner

 

19:00 – 20:30   Session 8  Panel discussion: The Bible and/or science

Facilitator: Ds Carel Smith (Suider-Strand Gemeente)

Paneel: Dr Willie Mc Loud (COREIdeas), Dr Louise Mabile (AP Akademie), Simon Brace (Ratio Christi), 

Dr Daniël Maritz (Ratio Christi: Brooklyn Gemeente)

 

21:00 – 22:00 Prayer Symphony

Facilitator – Hansie Louw (Parow home church)

SONDAG 17 SEPTEMBER 2022

 

09:30 – 10:30   Sessie 9  Erediens: Uitdaging tot die Oorblyfsel

Getuienis...

Ds Johnny Thromp (Kraaifontein Gemeente)

 

10:30 – 11:00  Tee, groet en verdaag

 

ALGEMENE INLIGTING 

 

Registrasie: Indien jy belangstel om die konferensie by te woon laat weet asb. vir Johanna by 076 972 3351 (Bel of Whatsapp) of epos ebenhaeser.bfngemeente@gmail.com

 

 Akkommodasie: Indien jy verblyf benodig kontak vir Johanna by 076 972 3351 (Bel of Whatsapp) of epos ebenhaeser.bfngemeente@gmail.com

 

Donasies: Ebenhaeser gemeente voorsien etes aan al die konferensiegangers. Oorweeg asb. om ’n bydrae te maak soos die Here jou lei.  Vir EFT betaal by:

Ebenhaeser Gemeente 

ABSA Tjekrekening 

Rek nr. 405 286 9688 

kode 632 005 

As verwysing, sê asb, “ACN” en jou naam.

 

Uitstalling van bedieninge: Daar sal uitstallings (stalletjies) wees van die bedieninge wat geaffilieer is by die ACN. Indien jy belangstel om jou bediening uit te stal, kontak vir Tiesie by:  082 802 7853 of epos: tiesie@veritascollege.org

 

Navrae oor die program: Kontak Carel by 07 22 789 225 of carelrita@mweb.co.za  

 

GENERAL INFORMATION

 

Registration: If you would like to attend the conference, please give your details to Johanna, telephone: 076 972 3351 (Phone or Whatsapp) or email her at  ebenhaeser.bfngemeente@gmail.com

 

Accommodation: If you need accommodation, please get in touch with Johanna by telephone: 076 972 3351 (Phone or Whatsapp) or email her at  ebenhaeser.bfngemeente@gmail.com

 

Donations: Ebenhaeser Congregation provides meals to all the conference attendants. Please consider donating as the Lord leads you:

Ebenhaeser Gemeente 

ABSA check account 

Rek no. 405 286 9688 

code 632005 

As a reference, say “ACN” and your name, please.  

 

Expositions of ministries: Ministries affiliated with the ACN will be exhibited. If you want to exhibit your ministry, please get in touch with Tiesie at 082 802 7853 or email her at: tiesie@veritascollege.org

 

Inquiries about the program: Contact Carel at 07 22 789 225 or carelrita@mweb.co.za  

bottom of page